سفارش لیوان کاغذی

سفارش لیوان کاغذی با طرح دلخواه چاپ لیوان کاغدی چند دهه ایست که در کشور ما رواج یافته و طرفداران زیادی پیدا کرده است، از زمانی که عموم جامعه از طریق رسانه های مختلف خبر سرطان زا بودن ظروف یکبار مصرف پلاستیکی را شنیدند این محبوبیت افزایش یافته و لیوان کاغذی تا حدودی جایگزین رقیب خود شد. […]